FP Kontokreditt

En buffer inntil kr. 50.000,- til en rimelig rente.

Priser og renter

5,50 % nom. rente, effektiv 5,64%.

Alle priser og renter

 • Kreditt med fast maksbeløp kr. 50.000,-
 • Gunstig rente
 • Ingen gebyrer
 • Betales gjennom lønnstrekk (minimum trekk kr. 500,- pr.mnd)
 • Medlemmet betjener kreditten selv gjennom FPs nettbank
 • Positiv saldo på kontokreditt (maks kr. 500.000,-) forrentes etter vilkår som for FP sparekonto


Hvem kan benytte seg av FPs kontokreditt?

 • Medlemmer som er fast ansatt* med mulighet for lønnstrekk og har nettbank i FP.
 • Søker kan ikke stå oppført med betalingsanmerkninger

Hvordan søker jeg FPs kontokreditt?

 • Skriv ut skjemaet «Gjeldsbrev og regler for kontokreditt»
 • Gjeldsbrev (side 3) fylles ut og signeres.
 • Husk at underskriften din må bekreftes av vitner. Vitner må være myndige norske statsborgere.
 • Gjeldsbrevet sendes i original til vår adresse:

 

Forsvarets Personellservice

Postboks 6481 Etterstad

0605 Oslo


Hva skjer med kontokreditten hvis jeg slutter i Forsvaret?

 • Ved opphør av lønnstrekk vil benyttet kreditt omgjøres til FPs forbrukslån med
  maks nedbetalingstid på 10 år (min kr.500,- pr.mnd). Rentebetingelsene vil da bli
  satt til gjeldende rente på FPs forbrukslån. Forbrukslånet betjenes månedlig
  med avtalegiro den 20. hver måned.
 • Ved ubenyttet kreditt avsluttes kontokreditten og gjeldsbrevet returneres.

 

 

*Som fast ansatt i denne sammenheng regnes fast ansatt sivilt personell, fast ansatt befal og offiserer (T-35/T-60) og ellers kontraktstilsatt personell med mer enn tre år igjen av kontraktstiden.


Sjekk finansportalen for sammenligning av rentevilkår: https://www.finansportalen.no/bank/ 


Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med låneavdelingen på telefon 21075700 eller e-post: forvaltning@fp.no