FP Hjelpefond

Økonomisk førstehjelp til gjenlevende ektefelle eller samboer.


Formål

 • Å dekke gjeld medlemmet måtte ha på FP-konto.
 • Å yte økonomisk førstehjelp til gjenlevende ektefelle/samboer* som medlemmet levde i samliv med.
 • Dersom avdøde ikke etterlater seg ektefelle/samboer, utbetales beløpet til umyndige barn som medlemmet hadde foreldremyndighet til.
 • Å yte økonomisk førstehjelp til medlemmet når ektefelle dør. ( Husk å tegne for ektefelle/samboer).

Det gis ingen utbetaling til øvrige arvinger utover det som er spesifisert over.


Utbetalingsregler

 • Utbetales ved død uansett årsak.
 • Utbetalingen fra Fondet stilles til disposisjon over FP-konto når skifteattest er mottatt.
 • Maksimal utbetaling er kr. 60.000,-
 • Deltagelse i Fondet gjelder ut det året man fyller 60 år.

Alternativer

Kr. 10.000,-Kr. 36,- per år
Kr. 20.000,-Kr. 72,- per år
Kr. 30.000,-Kr. 108,- per år
Kr. 40.000,-Kr. 144,- per år
Kr. 50.000,-Kr. 180,- per år
Kr. 60.000,-Kr. 216,- per år

Opphør

 • Ved utmelding av FP
 • Når medlemmet har sendt skriftelig utmelding
 • Ved nyttår etter fylte 60 år
 • Hvis det ikke er dekning på FP kontoen og det ikke er etablert lønns- eller banktrekk.

* Som samboer regnes: Person som medlemmet lever sammen med i ekteskap- eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med medlemmet.
En 
person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspuktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås.
Ektefelle/samboer kan delta selvsendtig etter samme alternativ