Renteendring i FP

FP gjør følgende renteendringer fra og med  01.12.2020

 

Fra 01.12.2020 – Innskuddsrente : 1,25 %

Prisliste: