Søknad kollektiv innboforsikring
Du må selv ordne med oppsigelse hvis du har innboforsikring fra før.